Systeemaanpassingen

Altijd een optimaal binnenklimaat

Het gebruik of de functies van ruimtes in gebouwen kunnen in de loop van de tijd veranderen. De impact van dergelijke veranderingen op het binnenklimaat kan groot zijn en dat heeft gevolgen voor de eisen en wensen van de gebouwinstallatie en de aansturing ervan. Denk bijvoorbeeld aan een nieuwe kantoorindeling, het plaatsen van tussenwanden in ruimtes of aan de ombouw van een kantoorruimte naar een laboratoriumomgeving.

Voor een optimaal comfort is het belangrijk om de aansturing van het installatieconcept aan te passen aan nieuwe of veranderende situaties. De projectleiders van Coneco Technical Support helpen hierbij.

Energieneutraal

Een andere aanleiding om systeemaanpassingen uit te voeren is het energie- of klimaatneutraal verwarmen en koelen van gebouwen. Recente ontwikkelingen zoals de gedwongen reductie van het gebruik van fossiele brandstoffen (bijv. aardgas) zorgen ervoor dat de warmteopwekking in gebouwen sterk wijzigt. Natuurlijk heeft deze energietransitie ook gevolgen voor de regeltechnische aansturing van de klimaatinstallatie.

Het is goed om te weten dat de projectleiders van Coneco op de hoogte zijn van de actuele wetgeving rondom de energietransitie. Zij kunnen deze kennis doelgericht omzetten in de juiste regeltechnische aanpassingen. Zo is Coneco in staat om samen met u het gebruik van fossiele brandstoffen te verminderen en de uitstoot van broeikasgassen tegen te gaan.

Wat we doen en beloven

  • Systeem- en software-aanpassingen en updates
  • Testen en optimaliseren van uw installatie
  • Korte lijnen met ‘uw eigen’ projectleider Service & Onderhoud
  • We nemen de regie en verantwoordelijkheid over uw Priva installatie
  • We werken snel en met korte doorlooptijden
  • Duidelijkheid vooraf, geen verrassingen achteraf
  • Een optimaal binnenklimaat

We vertellen graag meer over hoe wij onze rol als servicepartner kunnen invullen voor het onderhouden en optimaliseren van uw Priva-gebouwinstallatie.

Dennis van der Pol

Dennis van der Pol

Technical Support & Sales

Edwin Stalvord

Edwin Stalvord

Manager Service & Onderhoud

Jarin Tempelman (Re3com)

Jarin Tempelman (Re3com)

Manager service & onderhoud